ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.239.58.199    
เธœเธฅเธดเธ•เธ เธฑเธ“เธ‘เนŒเธ•เธณเธšเธฅ
_______________________________________________________________________________________________________


ไก่ย่างไม้มะดัน
ภูมิหลังและการสืบทอด สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นผู้ถ่ายทอดให้ และแวดล้อมในตำบลห้วยทับทันก็จะเต็มไปด้วยการทำไก่ย่างโดยมีการนำไม้มะดันมาเป็นไม้หีบไก่ย่างจำทำให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นและมีกลิ่นหอมรสไม้มะดันโดยไก่ย่างไม้มะดัน เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมมีการย่างไก่จำหน่ายประมาณ ๔-๕ ราย ยังไม่แพร่หลาย โดยส่วนใหญ่เมื่อย่างเสร็จจะนำใส่ตะกร้าขึ้นไปขายบนรถไฟ เนื่องจากอำเภอห้วยทับทัน มีรถไฟวิ่งผ่าน สายอุบลราชธานี – กรุงเทพฯ ต่อมามีการสร้างถนนหลวงหมายเลข ๒๒๖ ผ่านซึ่งเป็นทางสัญจรระหว่างจังหวัดศรีสะเกษไปจังหวัดสุรินทร์และไปกรุงเทพมหานคร จึงมีการขยายร้านไก่ย่างจำหน่ายริมทางหลวงมากมาย โดยทำเป็นร้านค้าริมทางโดยการทำเป็นแผงลอย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า ๔๐ ร้าน เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในรสชาติของคนทั่วไปเนื่องจากเป็นแห่งเดียวที่ใช้ไม้มะดันมาหีบไก่ปิ้ง ซึ่งไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีกลิ่นหอมออกรสเปรี้ยว เนื้อเหนียว ทนความร้อนได้ดี และเมื่อนำมาหีบไก่จะเพิ่มรสชาติของความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น ไก่ย่างไม้มะดัน แห่งห้วยทับทัน ดังเปรี้ยงปร้างมากที่สุด คือ เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารขึ้นโต๊ะระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารยอดนิยมในการประชุมครั้งนั้น ส่งผลให้ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน เป็นที่รู้จักมียอดการขายไก่ย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ความพิเศษของไก่ย่างที่นี่มีหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ คือ การนำไก่พื้นเมืองหรือที่ชาวห้วยทับทันเรียกว่าเป็น"ไก่สามสายเลือด" เพราะเป็นลูกผสมของไก่ข้ามสายพันธุ์ ได้แก่ ไก่โรดไอส์แลนด์ ร่วมกับไก่ซุปเปอร์ฮาโก้ และผสมกับไก่พื้นเมืองไก่ชน โดยไก่สามสายเลือดนี้ มีหน่วยงานราชการมาแนะนำให้ชาวบ้านที่ห้วยทับทันเลี้ยง แต่ไก่ดังกล่าวมีลักษณะจำเพาะ คือ เนื้อค่อนข้างเหนียวเหมือนไก่ชน จะทำเมนูอะไรก็ไม่อร่อยนอกจากนำมาย่างเท่านั้น นายอรรณพ เพชรวิเศษ อดีตนายอำเภอห้วยทับทัน ต้องการจะช่วยชาวบ้าน จึงพัฒนาสูตรไก่ย่างขึ้นมา และนำไก่ย่างสามสายพันธุ์มาย่าง ทำให้ชาวบ้านสามารถขายไก่ที่เลี้ยงไว้ได้และมีอาชีพขายไก่ย่างไปด้วยกลายเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของไก่ย่างไม้มะดัน การนำไม้มะดัน ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปริมลำห้วยหับทัน มาใช้เป็นไม้สำหรับปิ้งไก่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือกลิ่นหอมออกรสเปรี้ยว เนื้อเหนียว ทนความร้อนได้ดีเมื่อนำมาคีบไก่จะเพิ่มรสชาติที่มีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ไก่ย่างไม้มะดัน ผลิตจากไก่พื้นเมืองสามสายเลือด ใช้ไม้มะดันเป็นไม้เสียบไก่ จะออกรสชาติเปรี้ยวพอเหมาะกับสูตรเครื่องปรุง เนื้อไก่แห้งพอดีไม่แฉะเยิ้มด้วยน้ำมัน อร่อยไม่เหมือนใคร ลักษณะพิเศษ คือ การนำไม้มะดันที่ขึ้นตามธรรมชาติมาเหลาเสียบเป็นไม้ปิ้งซึ่งต่างจากที่อื่น (OTOP) ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน เป็นผลผลิตจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่สามสายเลือด โดยใช้ไม้มะดันทำเป็นไม้เสียบไก่ เนื่องจากไม้มะดันเป็นไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยว เป็นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติบริเวณตามแนวริมห้วยทับทัน เมื่อนำมาใช้เป็นไม้เสียบไก่แทนไม้ไผ่ จึงทำให้ไก่ที่ย่างจะออกรสชาติเปรี้ยวพอเหมาะกับสูตร เครื่องปรุงเนื้อไก่แห้งพอดีไม่แฉะเยิ้มด้วยน้ำมัน อร่อยไม่เหมือนใคร เป็นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ ไก่ย่างห้วยทับทันที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ ไก่ย่างไม้มะดันผลิตจากไก่พื้นเมืองและไก่สามสายเลือด โดยใช้ไม้มะดันสดจะมียางไหลออกมาคลุกเคล้ากับเนื้อไก่ รสเปรี้ยวของยางมะดันทำให้ไก่ย่างไม่มีกลิ่นคาวและจะออกรสชาติเปรี้ยวพอเหมาะ บวกกับสูตรเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ทำให้ไก่ย่างห้วยทับทันมีชื่อเสียงเกรียงไกรไปทั่วประเทศ อร่อยไม่เหมือนใคร สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือ การนำไม้มะดันซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณริมฝั่งลำห้วยทับทันมาเหลาเป็นไม้ปิ้งไก่ซึ่งต่างจากไก่ย่างที่อื่นซึ่งนิยมใช้ไม้ไผ่
ไก่ย่างไม้มะดัน
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
 
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
จดหมายข่าวจัดเก็บ
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.